Koalicioni Qytetar PËR SHQIPËRINË

Deklaratë Personale mbi Statusin e Vaksinimit dhe Infektimit
drejtuar institucionit arsimor kërkues të informacionit mbi statusin tim personal të vaksinimit

Shkarko formularin e Refuzimit të vaksinës
Askush nuk mund t’ju detyrojë të merrni në trupin tuaj një
substancë që nuk e doni.
Askush nuk mund t’ju detyrojë të ktheheni
në një kavje eksperimentale.”

Koalicioni Qytetar PËR SHQIPËRINË

Deklaratë Personale mbi Statusin e Vaksinimit dhe Infektimit
drejtuar institucionit arsimor kërkues të informacionit mbi statusin tim personal të vaksinimit

Shkarko formularin e Refuzimit të vaksinës
Askush nuk mund t’ju detyrojë të merrni në trupin tuaj një
substancë që nuk e doni.
Askush nuk mund t’ju detyrojë të ktheheni
në një kavje eksperimentale.”