Koalicioni Qytetar PËR SHQIPËRINË

Firmos dhe ti Padinë kundër Fuksave (patronazhistave)!
“Padia Kolektive kundër Partisë Socialiste, 9028 Patronazhistëve dhe Shtetit për
dëmshpërblim për abuzimin me të dhënat tona personale nëpërmjet
Databazës së Patronazhistëve”

Po unë a kam votuar?
Shumë emigrantë sot kanë një pyetje legjitime:
Po unë a kam votuar mgjths nuk isha në Shqipëri?!

Akademia e Formimit Patriotik të Lidershipit të Ri Politik
Organizuar nga Koalicioni Qytetar Për Shqipërinë dhe
Qendra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve

MAKE ALBANIA

Faqja në Facebook “Për Shqipërinë”

HOME AGAIN

ÇFARË ËSHTË POPULIZMI I RI? Një guide e shkurtër drejt asaj që po ndodh jashtë nesh:

Na kontaktoni: kontakt@pershqiperine.al

Koalicioni Qytetar PËR SHQIPËRINË

Firmos dhe ti Padinë kundër Fuksave (patronazhistave)!
“Padia Kolektive kundër Partisë Socialiste, 9028 Patronazhistëve dhe Shtetit për
dëmshpërblim për abuzimin me të dhënat tona personale nëpërmjet
Databazës së Patronazhistëve”

Po unë a kam votuar?
Shumë emigrantë sot kanë një pyetje legjitime:
Po unë a kam votuar mgjths nuk isha në Shqipëri?!

Akademia e Formimit Patriotik të Lidershipit të Ri Politik
Organizuar nga Koalicioni Qytetar Për Shqipërinë dhe
Qendra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve

 

MAKE ALBANIA

Faqja në Facebook
“Për Shqipërinë”

HOME AGAIN

ÇFARË ËSHTË POPULIZMI I RI? Një guide e shkurtër drejt asaj që po ndodh jashtë nesh:

Na kontaktoni: kontakt@pershqiperine.al