Koalicioni Qytetar PËR SHQIPËRINË

PLOTËSO TANI ONLINE FORMULARIN E REGJISTRIMIT.

Mënyra më e thjeshtë për të plotësuar formularët e nevojshëm për KQZ ështe të plotësoni fillimisht formularët tonë online.

Pasi të keni plotesuar të dhënat tuaja, ne do t’ju kontaktojmë me telefon për ta firmosur formularin e KQZ.

Plotëso Formularin Online

MENYRA ALTERNATIVE: SHKARKOJE FORMULARIN DHE DERGOJE NE ADRESEN TONE.

Merre Formularin printoje, plotëso të dhënat në të, firmose bashkëngjiti dhe
fotokopjen e kartës së identitetit të firmosur nga ju  dhe dërgoje
me postë

Koalicioni Për Shqipërinë / Rruga Dibrës  / Nr 124 / TIRANA, AL

MAKE ALBANIA

Faqja në Facebook “Për Shqipërinë”

HOME AGAIN

ÇFARË ËSHTË POPULIZMI I RI? Një guide e shkurtër drejt asaj që po ndodh jashtë nesh:

Na kontaktoni: kontakt@pershqiperine.al

Koalicioni Qytetar PËR SHQIPËRINË

PLOTËSO TANI ONLINE FORMULARIN E REGJISTRIMIT.

Mënyra më e thjeshtë për të plotësuar formularët e nevojshëm për KQZ ështe të plotësoni fillimisht formularët tonë online.

Pasi të keni plotesuar të dhënat tuaja, ne do t’ju kontaktojmë me telefon për ta firmosur formularin e KQZ.

Plotëso Formularin Online

MENYRA ALTERNATIVE: SHKARKOJE FORMULARIN DHE DERGOJE NE ADRESEN TONE.

Merre Formularin printoje, plotëso të dhënat në të, firmose bashkëngjiti dhe fotokopjen e kartës së identitetit të firmosur nga ju  dhe dërgoje me postë

Koalicioni Për Shqipërinë / Rruga Dibrës  / Nr 124 / TIRANA, AL

 

MAKE ALBANIA

Faqja në Facebook
“Për Shqipërinë”

HOME AGAIN

ÇFARË ËSHTË POPULIZMI I RI? Një guide e shkurtër drejt asaj që po ndodh jashtë nesh:

Na kontaktoni: kontakt@pershqiperine.al